System rowkowo zalewowy - RZ PDF Drukuj Email

jest nowoczesnym rozwiązaniem w torowiskach bezpodsypkowych, które stanowi połączenie dwóch wiodących konstrukcji torowisk tramwajowych:

  • prefabrykowanych, wielkowymiarowych płyt żelbetowych;
  • sprężystego, ciągłego mocowania szyny tramwajowej
    w otulinie żywicznej.

W systemie tym możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje konstrukcji oparte na płytach o grubości 0,40 m lub 0,35 m. Konstrukcje te różnią się od siebie rodzajem podbudowy.

System nawierzchni torowisk tramwajowych z szyną rowkową mocowaną w żywicznej otulinie stosowany jest przede wszystkim w liniach tramwajowych jedno – lub wielotorowych zabudowanych w jezdni.

Płyty torowe można układać zarówno na odcinkach prostych jak i w łukach o promieniu R≥25 m.

Nawierzchnia torowo - drogowa w odmianie rowkowo -zalewowej może być również z powodzeniem stosowana na przejazdach tramwajowych.

System nawierzchni torowisk tramwajowych z szyną rowkową mocowaną w otulinie żywicznej posiada Aprobatę Techniczną nr AT/2007-03-2219, wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Na konstrukcję torowiska składają się następujące elementy:

  • prefabrykowane, żelbetowe płyty tramwajowe;
  • szyny rowkowe np. 60R2;
  • żywiczna otulina mocująca szynę;
  • podbudowa.

pdf_icon aprobata techniczna

pdf_icon karta techniczna

 
Model 3D
rz 3d sm
Schemat systemu RZ

Realizacje w systemie RZ

projekt i realizacja: domenareklamy.pl